Ge en gåva till Stadionkyrkans höstinsamling till Diakonias Mensprojekt

till förmån för Diakonias arbete
Välj ett belopp
2 900 kr
500 kr

Med din gåva uppnår vi 68 % av insamlingsmålet på 5 000 kr

SEK
Kommentar
Din Information


Gåvor på minst 200 kronor kan ge rätt till skattereduktion. För att kvalificera för skattereduktion behöver vi ditt personnummer.

Bestämmelser och villkor

Frågor