Diakonias arbete

Diakonias arbete

Diakonias uppdrag är att förändra orättvisa strukturer som orsakar fattigdom, ojämlikhet och förtryck. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld.

You must allow all cookies to see this video.

386,858 kr
Collected


115
Fundraisers

1,810
Donations