Diakonias arbete

Diakonias arbete

Diakonias uppdrag är att förändra orättvisa strukturer som orsakar fattigdom, ojämlikhet och förtryck. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld.

Du måste godkänna alla cookies för att se den här videon.

381 858 kr
Insamlat


113
Insamlingar

1 770
Gåvor