Diakonias arbete

Diakonias arbete

Diakonias uppdrag är att förändra orättvisa strukturer som orsakar fattigdom, ojämlikhet och förtryck. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld.

Vårt arbete med mänskliga rättigheter handlar om allt från att lära flickor cykla och stoppa barnäktenskap till att ge barn i Palestina en fristad från våldet genom böcker och kultur.

Du måste godkänna alla cookies för att se den här videon.

387 508 kr
Insamlat


116
Insamlingar

1 815
Gåvor